Follow by Email

Monday, April 8, 2013

AWAS DENGAN ILMU TENAGA DALAM (1)

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Alloh ‘Azza wa jalla yang telah menyempurnakan Islam dan meridhoi­nya sebagai agama yang benar. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam Rosul yang diutus dengan membawa petunjuk (ilmu yang bermanfaat) dan agama yang haq (amal sholeh). Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyampaikan risalah dengan sem­purna, menunaikan amanah dan berjihad di jalan Alloh Ta’ala sampai beliau wariskan kepada umatnya jalan yang lurus lagi terang bagaikan matahari di siang hari. Tidaklah keluar dari jalan tersebut kecuali orang yang sesat dan celaka.

Gambar hiasan : Jurus tenaga dalam

Akhir-akhir ini tumbuh subur pelbagai kelom­pok yang mengajarkan ilmu tenaga dalam. Ko­non si guru memiliki teknik membangkitkan atau mengembangkan tenaga ghaib dalam tubuh manusia. Masyarakat berbeda dalam menilai dan menghukuminya sesuai dengan latar belakang pemahaman dan pendidikan mereka. Dalam tulisan kali ini, saya  ingin menyentuh serba sedikit perihal ilmu tenaga dalam yang sering mendapat perhatian dari masyarakat khususnya daripada kalangan anak-anak muda.  Siapa yang tidak hendak menjadi hebat, dapat memukul orang secara jarak jauh, dapat membuatkan lawan melambung tanpa menyentuhnya, dapat menjadi bomoh dan sebagainya. Sebenarnya bagaimanakah pandangan Islam tentang keilmuan tersebut dan hukum mempelajarinya?

Saya bukanlah orang yang pakar yang dapat menjatuhkan hukum ilmu tenaga dalam ini sesat ataupun haram, namun saya terpanggil untuk memaparkannya bagi membuka mata dan hati kita apakah sebenarnya tenaga dalam ini melalui rujukan dalam pelbagai sudut...

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu diperjelas maksud ilmu tenaga dalam dan rahsia-rahsia yang terdapat di dalamnya.

Definisi Tenaga Dalam:

Dari berbagai referensi dapatlah disimpulkan bahawa yang mereka maksud dengan ilmu tenaga dalam adalah ilmu yang mempelajari cara membangkit­kan kekuatan/tenaga dalam (inner power) dengan cara-cara tertentu, antara lain : teknik pernafasan yang disertai dengan jurus-jurus tertentu dan de­ngan cara meditasi (tafakur).
Dan dari persaksian sebahagian bekas /mantan yang pernah mempraktik tenaga dalam  tetapi  telah meninggalkan keilmuan tersebut dan kembali kepada sunnah menjelaskan bahawa dalam keilmuan tenaga dalam dan ilmu metafisika terdapat bermacam-macam  pokok kesesatan dan kesyirikan, antara lain :
a.      Dengan belajar tenaga dalam (ilmu metafisika) seorang dapat “menjadi sakti” dengan menyalur­kan energinya ke bagian tubuh tertentu.
b.      Dengan kekuatan fungsi jurus  dapat  mengalahkan musuh dari jarak jauh.
c.       Ketika latihan aplikasi jurus tenaga dalam, se­orang murid diharuskan membangkitkan  emosi/marah dalam latihan menyerang.
d.      Pada keilmuan tenaga dalam, diajarkan menjadi bomoh /paranormal. Di antara bentuk perdukun­an yang terdapat dalam keilmuan ini adalah teknik membuat seseorang jatuh cinta, ilmu san­tet (membuat orang sakit), teknik penyembuhan, mendeteksi barang hilang, teknik mengetahui masa lalu dan masa depan dan teknik mengeta­hui isi hati orang lain.
e.      Pada keilmuan tenaga dalam ada teknik “mengi­si” benda hidup atau benda mati untuk berbagai macam keperluan.
f.        Pada keilmuan tenaga dalam ada teknik “pem­bentengan benda hidup/mati dari bahaya”.
g.      Pada keilmuan tenaga dalam ada teknik “mengu­sir jin pengganggu”.

Inilah beberapa kesesatan dan penyimpangan yang terdapat dalam keilmuan tenaga dalam dan ilmu metafisika.

Bersambung…InsyaAllah.

Sumber rujukan:
http://ibnuabbaskendari.wordpress.com

No comments:

Post a Comment