Follow by Email

Saturday, November 17, 2012

Ilmu Perubatan Islam: Bolehkan belajar tanpa guru?

Assalamu’alaikum wwt.
Umum mengetahui bahawa asas perubatan Islam yang utama adalah berdasarkan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah saw. Sama ada berupa bacaan ayat-ayat suci al-Quran atau hadis-hadis. Tidak terkecuali kaedah dan amalan para ulama silam yang arif dalam bidang perubatan ini.


sedang membaca

Menimba Ilmu menerusi pembacaan
Persoalan yang sering timbul ialah adakah doa-doa dan kaedah-kaedah itu boleh diamalkan oleh semua orang berdasarkan bacaan semata-mata tanpa ijazah atau tunjuk ajar guru.
Sesungguhnya membaca al-Quran itu adalah salah satu usaha membina iman (al-Baqarah: 121). Al-Quran mengandungi keberkatan yang perlu difikiri (Sad :29). Kandungannya begitu kukuh, tersusun rapi dan jelas yang diturunkan dari Allah swt. Yang maha biijaksana lagi mengetahui (Hud: 1). Al-Quran menjadi penawar dan rahmat bagi mereka yang beriman (al-Isra’: 82)
Rasulullah saw ada bersabda menyatakan bahawa ibadah umatnya yang paling utama ialah membaca al-Quran. Pada hari kiamat nanti, al-Quran itu dapat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Barang siapa menjadikan al-Quran itu sebagai pemimpin, ia akan menuntun orang yang berkenaan masuk syurga dan barang siapa menafikannya, al-Quran itu akan menghelanya ke neraka.
Oleh kerana sebahagian besar daripada doa-doa yang dibaca dalam kaedah rawatan ini menggunakan doa-doa yang diambil daripada al-Quran, hadis-hadis dan lain-lain kaedah, bagaimanakah boleh dikatakan bahawa doa-doa seperti ini tidak boleh dibaca dan diamalkan apabila ia dijadikan sumber atau kaedah merawat pesakit. Malah dalam  al-Quran sendiri pun menjelaskan bahawa Al-Quran itu diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi mereka yang beriman. Kerana itu, fahaman atau pegangan mengatakan bahawa mempelajari dan mengamalkan doa-doa seperti ini, yang dibaca melalui  bacaan tidak boleh, ditegah atau merbahaya itu perlu difikirkan dan difahami dengan sebaik-baiknya.

Kelebihan Membaca
Dalam sejarah peradaban tamadun manusia, terbukti bahawa membaca itu menambahkan ilmu, menajamkan akal dan memperkaya keupayaan berfikir. Orang yang banyak membaca sering dikaitkan dengan golongan manusia intelek. Proses menimba ilmu tidak akan terhenti buat selam-lamanya selagi seseorang itu sudi membaca.  Malah Rasulullah saw sendiri pun, dalam sejarah kerasulannya menerima perintah Allah yang awal sekali agar membaca.  Kerana itu atas alasan apakah dilarang mengamalkan kaedah rawatan berdasarkan pembacaan yang dilakukan.
Amalan yang dilakukan melalui bacaan, iaitu bacaan yang melibatkan doa-doa yang betul dan hakikat itu tidak boleh dikaitkan dengan momokan-momokan atau kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan berlaku atau telah berlaku pada diri seseorang.  Sekiranya benar berlakunya perkara-perkaran  yang tidak diingini, punca-punca yang berkaitan dengan diri orang yang terlibat itu perlu diselidiki, apakah kaedah yang diamalkan dan bagaimanakah dia membaca.  Adakah orang itu membaca hanya dengan memberi tumpuan pada bab-bab tertentu sahaja atau setelah memahami keseluruhannya dan untuk tujuan apa ia berbuat demikian.

Buku
Bahaya belajar dengan membaca tanpa berguru
Pada pendapat saya, tidak salah menimba ilmu perubatan Islam daripada pembacaan namun bahayanya besar sekali. Seseorang yang menekuni ilmu hasil pembacaan semata-mata dikhuatiri terjerumus dalam kesesatan dan salah faham dari kehendak yang sebenar. Tambahan pula dengan ledakan sumber ilmu menerusi internet, ilmu boleh diperoleh tanpa sempadan. Klik sahaja bab yang kita mahukan, maka terhidanglah ilmu yang kita hajati.  
Dengan berguru, kita boleh bertanya permasalahan yang kita tidak faham. Maka guru boleh menerangkan dengan lebih lanjut. Mana-mana yang tersilap, guru boleh menegur dan sebagainya. Apa kata, kita terus sahaja beramal melalui buku, maka jika salah tafsiran yang sebenarnya?  Maka mudahlah kita tertipu oleh syaitan.. Barangsiapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan.
Selepas kita berguru dalam bidang perubatan Islam, maka jika kita ingin menambah ilmu menerusi pembacaan, nah silakanlah...tidak salah kerana asasnya kita telah ada. Bahkan menambahkan lagi kefahaman kita.
Kesimpulan:
1.      Ilmu perubatan Islam seelok-eloknya dipelajari secara berguru agar betul pemahamannya.
2.      Setelah berguru, maka tidak salah menambah ilmu melalui buku kerana asasnya telah kita perlajari. Maka, kalau tidak faham boleh merujuk kepada guru.
3.      Menimba ilmu perubatan Islam melalui membaca buku semata-mata tanpa berguru dikhuatiri disesatkan oleh jin/syaitan.

1 comment:

Muhammad Badrul said...

boleh kah jika kita hanya merujuk kepada buku dan tidak berguru??

Post a Comment