Follow by Email

Tuesday, July 31, 2012

Keutamaan Meninggalkan Sesuatu akan Beroleh Sesuatu

Assalamu’alaikum wwt.

Tajuk yang akan saya bawa pada post kali ini mungkin agak pelik pada pemahaman saudara pembaca, tetapi amat berguna dalam kehidupan seharian kita. Jikalau kita dapat beramal dengannya nescaya kita akan beroleh kemenangan.
Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abul Laits Assamarqandi ada menyebut bahawa:
Berkata  Muhammad bin Abdullah Al-Abid :
1.       Siapa yang meninggalkan penglihatan yang tidak perlu, ia akan mendapat taufik untuk khusyu’.
2.      Siapa yang meninggalkan sombong, diberi taufik untuk bertawadhu’.
3.      Siapa yang meninggalkan bicara yang tidak penting, ia akan mendapat hikmah.
4.      Siapa yang meninggalkan makanan yang berlebihan, ia akan diberi taufik untuk
merasakan lazatnya ibadah.
5.      Siapa yang meninggalkan senda gurau, ia diberi wibawa dan keindahan.
6.      Siapa yang meninggalkan tertawa, maka ia berwibawa dan hebat.
7.      Siapa yang tidak menginginkan kekayaan, maka ia dicinta.
8.      Siapa yang tidak menyelidiki hal orang lain, maka ia diberi taufik untuk meyelidiki kesalahan diri sendiri.
9.      Siapa yang meninggalkan ragu-ragu terhadap sifat-sifat Allah, maka ia akan selamat dari nifak.
Dari Malik bin Dinar dari Al-Ahnaf bin Qays berkata, Umar berkata kepadaku:
1.      Siapa yang banyak tertawa kurang wibawanya.
2.      Siapa yang suka bergurau diremehkan orang.
3.      Siapa yang membiasakan sesuatu, terkenal dengan kebiasaannya.
4.      Siapa yang banyak bicara, banyak salahnya dan siapa yang banyak salahnya hilang malunya, dan siapa yang hilang malunya kurang waraknya (hati-hati) dan siapa yang kurang waraknya, mati hatinya dan siapa yang mati hatinya maka NERAKA lebih layak baginya.
Bahaya terlalu banyak bergelak ketawa:
1.      Tercela oleh ulama dan orang yang sopan sempurna akalnya.
2.      Memberanikan orang bodoh kepadamu.
3.      Jika bodoh akan bertambah kebodohan dan bila alim akan berkurang ilmunya. Ini kerana seseorang alim bila tertawa (yang berlebihan) bererti telah memuntahkan ilmunya.
4.      Melupakan dosa-dosa yang lampau.
5.      Memberanikan berbuat dosa pada masa akan datang, sebab bila bergelak ketawa akan mengeraskan hati.
6.      Akan menanggung dosa orang yang tertawa kerana tertawamu. Lebih-lebih lagi pelawak yang mereka cerita untuk membuatkan orang lain ketawa.
7.      Akan menyebabkan banyak menangis di akhirat kelak.

Sekian untuk info kali ini. Mudah-mudahan kita akan dapat membersihkan diri rohani kita dengan beramal perkara-perkara yang saya catatkan di atas tadi.

No comments:

Post a Comment