Follow by Email

Wednesday, January 25, 2012

TAHALLI (Mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji)

Sambungan tulisan terdahulu  yang bertajuk TAKHALLI...
Ikutilah sambungannya yang membicarakan kaedah membersihkan diri rohani dan jasmani menurut kaedah sufi/tasawwuf...
Tujuan murni ajaran sufi/tasawuf adalah untuk melahirkan “manusia wara” yang ikhlas dalam beribadat kepada Allah dan ikhlas dalam pengabdian melayani manusia.  Ajaran itu menurut istilah sufi  dinamakan Takhalli, Tahalli dan Tajalli. Sistem ajaran ini memerlukan latihan-latihan dan penuh perjuangan.

Sifat yang menyinari hati / jiwa
Setelah manusia melakukan pembersihan hati, harus diteruskan dengan  penyinaran hati agar hati yang kotor dan gelap itu menjadi bersih dan terang kerana hati yang demikian itulah yang dapat menerima pancaran NUR cahaya Tuhan. Sifat-sifat tersebut  merangkumi semua istilah sifat-sifat yang terpuji seperti:
a)      Taubat : menyesali diri dari perbuatan yang tercela
b)      Khauf/Takwa : perasaan takut kepada Allah.
c)      Ikhlas : niat dan amal ya g tulus dan suci
d)      Syukur : rasa terima kasih
e)      Zuhud : hidup sederhana adanya
f)       Sabar : tahan diri dari segala kesukaran
g)      Ridha : bersenang diri menerima ketentuan Allah
h)      Tawakkal : menggantungkan diri hanya kepada Allah
i)        Mahabbah : perasaan cinta kepada Allah semata-mata
j)        Zikrulmaut : selalu ingat akan mati.
Maka apabila manusia telah menaungi dan mengisi hatinya setelah dibersihkan, dengan sifat-sifat terpuji  itu, maka hati manusia itu menjadi cerah dan terang. Malah hati tersebut dapat pula menerima cahaya dari sifat-sifat terpuji itu.

Mendekatkan diri kepada Allah
Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu, perlu dengan tanjakan-tanjakan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi seperti yang lazim dikerjakan oleh kaum sufi yang merupakan kesempurnaan agama. Kesempurnaan agama Islam itu dapat dicapai dalam 4 tingkat iaitu:
1.      Syariat : ialah Peraturan
2.      Tarekat :  ialah Pelaksanaan
3.      Hakekat : ialah Keadaan
4.      Makrifat : ialah sebagai Puncak segala
(keterangan lanjut tidak dapat dituliskan di sini kerana memerlukan huraian yang panjang...silalah merujuk akan kitab-kitab tasawwuf, mudah-mudahan mendapat pemahaman)

No comments:

Post a Comment